ACTIVIDADES DE APOIO PARA O ALUMNADO

Aquí deixámosvos algunhas propostas para traballar co alumnado que poida presentar trastornos do fala e da linguaxe:

PARA TRABALLAR AS DISLALIAS
A dislalias son alteracións da linguaxe moi frecuentes. Trátase dunha dificultade para pronunciar correctamente algúns fonemas ou grupos de fonemas.
A dislalia evolutiva é moi común na fase do desenvolvemento da linguaxe infantil e adoita preocupar ás familias.
Aquí tedes algúns exercicios para practicar na casa: