SERVIZOS

Servizos

 

1.- TRANSPORTE ESCOLAR


 O transporte escolar consta de dúas liñas:

 

LIÑA 1: Barbeira-A Pereira-Alón-Esmorode-Santa Comba.

 

 LIÑA 2: Recollida de alumnos/as no núcleo urbano de Santa Comba.

 

O autobús conta con coidadora.

 


2.- SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

 

Ofrécese este servizo a todas aquelas familias que por motivos laborais necesitan dun horario máis amplo para poder compaxinar a súa vida laboral e familiar en horario de 9 da mañá ás 18:30 da tarde.

 


3.- SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR


Ofrécese este servizo fóra do recinto escolar a todas as familias que o desexen. Os alumnos/as están acompañados en todo momento polos profesores/as encargados que tratan de que adquiran hábitos alimentarios e normas de convivencia na mesa.
Este servizo funciona de outubro a xuño e pódense contratar días soltos.