Contacto

Podes contactar con nós:

email: cpr.nuestrasenora.inmaculada@eduxunta.gal – info@inmaculadasantacomba.com

Teléfonos: 981880085 – 639622524

Dirección: Santiago, 15 – 15840 Santa Comba – A Coruña