HORARIOS

HORARIO ALUMNOS / AS

Xornada escolar de outubro a xuño para Educación Infantil

 

Maña:

  • Entradas: De 10:00 a 10:15 horas
  • Sáídas: 12:55 horas

Tarde:

  • Entradas: De 14:53 a 15:05 horas
  • Sáídas: 16:55 horas

 

No mes de setembro horario continuo de 09:15 a 09:30 a 13:55 horas

 

Xornada escolar de outubro a xuño para Educación Primaria

 

Maña:

  • Entradas: De 09:45 a 10:00 horas
  • Sáídas: 13:00 horas

Tarde:

  • Entradas: De 14:40 a 14:50 horas
  • Sáídas: 17:00 horas

No mes de setembro horario continuo de 09: 00/09: 15 a 14:00 horas