HISTORIA DO CENTRO

HISTORIA DO CENTRO EDUCATIVO

D. José Quintela Busto e Beatriz Quintela Fernández

O Colexio Ntra. Sra. Inmaculada está situado na rúa Santiago nº 15 en Santa Comba, un municipio da provincia de A Coruña.

Inicia a súa andadura o 5 de novembro de 1958 baixo a dirección de D. José Quintela Busto e continúa coa súa filla Beatriz.

Comézase impartindo as ensinanzas elementais e preparando por libre o bacherelato.

Co cambio no sistema educativo pásase a impartir a Educación Preescolar e a E.X.B.

Na actualidade é un centro de caracter privado concertado no que se imparten as ensinanzas de Educación Infantil e Primaria e no que o obxectivo primordial de toda a comunidade educativa é a “Formación integral dos/as nosos/as alumnos/as”.