OBRAS DE TEATRO

Todos os anos realizamos dúas obras de teatro, unha delas en inglés. Con estas actividades o noso alumnado desenvolve a expresión e a creatividade, ao tempo que crea lazos cos seus compañeiros e compañeiras e traballa a súa competencia comunicativa, tanto na lingua propia como na lingua estranxeira.

A continuación, podes ver algunhas das obras que fixemos nos pasados cursos:

THE WIZARD OF OZ

THE LION KING

ALADDIN

BERENGUELA: AVENTURAS E DESVENTURAS DUNHA ESPIÑA DE TOXO

O MANICOMIO