BLOG ESCOLAR

Podes seguir máis de cerca a vida cotiá do noso centro visitando o noso blog: inmaculadasantacomba58.blogspot.com

Trátase dun espazo social que permite ao alumnado participar, dentro e fóra da aula, en diferentes actividades en inglés relacionadas con todas como materias traballadas no centro: matemáticas, xeografía, ciencia, curiosidades, aprendizaxe de idiomas. É unha plataforma na que aprenden e se comunican con compañeiros e profesores. Preténdese así pois potenciar o uso das TIC e a interacción e socialización entre o estudantado, así como crear unha canle de comunicación entre o centro e o resto da comunidade educativa.